Naujas kvartalas Klaipėdoje - BACHMANO ŽEMĖ

 • APRAŠYMAS
 • Kvartalo planas
 • ŽEMĖLAPIS
 • SUSISIEKITE

O B J E K T A S

Klaipėdos mieste, vystomas naujas gyvenamasis kvartalas - "Bachmano žemė". Tai arčiausiai miesto centro esanti neužstatyta teritorija, skirta gyvenamosios paskirties objektų statybai. Bendrovė suformuos ir per 3-5 metus parduos 250 vnt. , gyvenamosios paskirties sklypų ar būstų, su pilnai išvystyta infrastruktūra ir gerbūviu. Naujas gyvenamasis kvartalas - skirtas individualių namų ir kotedžų statybai. Projekto svetainė: bachmanozeme.lt.

 P L A N A V I M O  P R O C E D Ū R O S

Pagal miesto bendrąjį planą nėra nustatyti sklypo užstatymo parametrai. Klaipėdos m. savivaldybės taryba 2010-09-08, patvirtino sprendimą Nr. T2-239, dėl šios teritorijos vystymo koncepcijos nustatymo, pagal kurį numatyta gyvenamosios paskirties objektų teritorija (G1), leistinas pastatų aukštis – iki 15 metrų, užstatymo tankumas – 0,25, užstatymo intensyvumas – 0,4 (iki 2 aukštų). 2015 metų pradžioje įsigaliojęs naujas Teritorijų planavimo įstatymas paspartino teritorijų planavimo procesus.

Šiuo metu žemės sklypai yra vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų paskirties. UAB „Progresyvūs projektai“ rengia „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą“ tikslu sudalinti teritoriją į atskirus gyvenamosios paskirties, atidalinant infrastruktūros sklypus ir bendrąsias erdves, pagal numatytą kvartalo išplanavimą.

 

G E O G R A F I N Ė  P A D Ė T I S

Vystoma teritorija išsidėsčiusi prie centrinės Liepų gatvės, Danės upės slėniuose, netoli istorinio Bachmano dvaro. Atsigręžiant į autentišką Klaipėdos krašto šimtmečių istoriją, ši teritorija ilgus amžius (XV-XIX) atliko svarbų vaidmenį Memelio miesto istorijoje, todėl čia bus akcentuojamos patrauklios ir atpažįstamos vokiško krašto architektūros bei meistrystės tradicijos.  Liepų gatvė, tebėra istoriniai miesto vartai, vedantys į miesto centrą, iki kurio tik 3 km. Patogus susisiekimas individualiu ar visuomeniniu transportu, privažiavimas iki teritorijos išgrįstas trinkelėmis greta yra autobusų stotelė, miesto dviračių takas. Lengvai pasiekiamos mokyklos, darželiai, parduotuvės, gydymo įstaigos, bankai ir kt.

 G A M T I N Ė  A P L I N K A

Sklypų kompleksas yra švelniai kalvotoje vietovėje, su link upės atsiveriančia vaizdinga panorama, patraukliomis galimybėmis sveikam laisvalaikiui bei sportui. Danės upės slėnis ir reljefo ypatumai nulėmė siekį išsaugoti gamtos suformuotą žalią daubą viešam naudojimui, sukurti žaliuosius koridorius kvartalo viduje. Formuojama aiški centrinė kvartalo dalis su Bachmano aikšte, tikslu užkoduoti šios erdvės identitetą, ryšį su gamtos, architektūros ir miesto elementais. Žemutinėje teritorijos dalyje, palei Danės upę, miesto savivaldybė yra numačiusi mažųjų laivelių prieplauką, istorinių malūnų parko ekspoziciją, dviračių ir pėsčiųjų takus.

 

I N F R A S T R U K T Ū R A

Pirmaisiais metais vyks vidinių kvartalo inžinerinių tinklų projektavimo ir statybų aikštelės ruošimo darbai. Iki šiol, buvo siekiama, kad kvartalo prieigose atsirastų magistraliniai  pagrindinių komunikacijų tinklai ir tinkami privažiavimo keliai. Kvartale bus įrengta ši suplanuota infrastruktūra:

 • Vandentiekis
 • Buitinės nuotekos
 • Lietaus nuotekos
 • Elektra
 • Dujotiekis
 • Šviesolaidinis internetas ir TV
 • Gatvės, trinkelių dangos
 • Pėsčiųjų šaligatviai
 • Apšvietimas
 • Centrinė aikštė
 • Žaidimų aikštelės (vaikų ir sporto)
 • Bendrosios laisvalaikio zonos
 • Pėsčiųjų ir dviračių takai

Visi tinklai trasuojami gatvėmis bendrame tinklų pluošto koridoriuje. Sklypų aptvėrimo ir komunikacijų apskaitos įvadų sprendimai yra numatyti kvartalo architektūrinėje/urbanistinėje programoje ir bus realizuojami, pagal suderintus bazinius įsipareigojimus.

 G E R B Ū V I S

Reprezentacinė aikštė, sporto ir žaidimo aikštelės, upės link vedantys pėsčiųjų bei dviračių takai. Gretimybėje, miestui priklausančioje teritorijoje, savivaldybė yra numačiusi vietas mokyklai, vaikų darželiui, istorinių malūnų parko ekspozicijai ir mažųjų laivelių prieplaukai. Suplanuoti trys  skverai  su  vaikų  žaidimų  bei  krepšinio  aikštelėmis  ir   žaliosios   ašys – praėjimai  kvartalų  vidiniais  kiemais.  Žaliosios ašys ir žaidimų  skverai  atlieka  dvejopą  funkciją: skaido  gyvenamąsias  teritorijas  į  mažesnes   bei  suteikia  galimybę   gyventojams   turėti  pilnavertišką  laisvalaikį - įrengiamos sporto aikštelės, takai.  Didžiajame žaidimų skvere numatyta įrengti  dvipusę  krepšinio aikštelę, dviejuose  mažesniuose  - vienpuses.    

 

A R C H I T E K T Ū R I N Ė  A U R A

Teritorijos išplanavimas primena atskirą miestelį. Klaipėdos kraštas skaičiuoja kultūriškai itin turtingą šimtametę istoriją, kuri vertinama dėl klasikinės vokiškos ir olandiškos architektūros tradicijų. Viduryje kvartalo esančioje gamtinėje luomoje – suplanuota aikštė, kaip kvartalo širdis, joje šurmuliuos miestelio gyvenimo pulsas. Lenkta vidinė gatvė „miestelį“ skiria į rytinę ir vakarinę dalis. Rytinėje pusėje pastatai išsidėstę senamiesčiui būdingu užstatymu. Čia numatomi atskiri kartotiniai, taip pat blokuoti ar dvibučiai namai. Vakarinėje dalyje, arčiau upės, numatyti didesni, individualesnės architektūros namai. Palei Arimų gatvę suplanuotas kotedžinio tipo, sublokuotų, mažabučių pastatų junginys, kuris tarsi pratęs kaimynystėje projektuojamų daugiabučių namų kvartalą.

Teritorijos reljefo ypatumai, racionalus ir aiškus gatvių tinklas, suprantama ir patraukli viešųjų erdvių sistema, teritorijos erdvinį jaukumą kuriantys pastatų tūriai, bei teisingai sugrupuoti pastatų tipai užkoduota būsimo kvartalo vertybė. Siekiamybė vientisas gatvelių įvaizdis, erdvinė sandara, silueto ir erdvės pulsavimas, perspektyvos kitimas. Taip pat labai svarbus lokalių erdvių sukūrimas šalia gyvenamųjų namų. Šios erdvės - lauko terasos- saugotų žmonių privatumą, leistų džiaugtis šiltomis dienomis.   

 R E K O M E N D U O J A M A S  P A S I R I N K I M A S

INDIVIDUALŪS NAMAI

Išsidėstę arčiau upės. Žemės sklypai nuo 6 iki 16 arų. Architektai čia siūlo statyti išskirtinės architektūros namus, pagal užsakovo poreikius. Tarp gretimų namų gali nebūti ir tvorų, jei sklypų ribos bus formuojamos iš želdinių, žmonėms siekiant dar didesnės jungties su gamta. Gyvenantys šioje vietoje galės mėgautis Danės upės pakrante ir prieš juos atsiveriančia gamtos panorama.

 KARTOTINIAI NAMAI

Rytinėje ir pietinėje kvartalo dalyse, kur žemės sklypai nuo 4 iki 6 arų, bus galima įsigyti arba pasistatyti 75, 85, 110, 130, 140... 165kv.m. ind. namus iš specialiai sukurtos kolekcijos. Čia projektuojami vokiško dizaino elementų ir užkoduotą kvartalo dvasią turintys namai.

 DVIBUČIAI NAMAI

Rytinėje ir pietinėje kvartalo dalyse, kur žemės sklypai nuo 4 iki 6 arų, kai kuriuose iš jų bus statomi dvigubi namai, po 65, 75, 85 …190kv.m. su atskirais 2 – 3 arų kiemeliais.

 BLOKUOTI NAMAI

Palei Arimų gatvę, bus statomi 65, 75, 85, 110, 130, 140kv.m. sublokuoti namai, po 4-8 namus vienoje eilėje, su savo kiemeliais.

 UNIVERSALŪS NAMAI –  110, 130, ... 190kv.m namai, skirti gyventi vienai arba dviem šeimoms,  unikalūs tuo, kad vėliau juos bus galima adaptuoti iš vienbučio namo į  dvibutį arba atvirkščiai...

 P A T R A U K L U  G Y V E N T I  K L A I P Ė D O J E

Svarbu pažymėti, kad nepaisant to, kaip vystysis aplinkinės teritorijos rytuose, iš Bachmano žemės kvartalo dalies apžvelgiamų vaizdų nepavyks įtakoti jokiai ateities plėtrai. Upės slėnis niekuomet nebus užstatytas, miesto panoramų niekuomet neužstos aukšti pastatai, saulė visuomet švies iš rytų į pietus ir leisis vakaruose. Beje, pietūs ir vakarai - tai tos įspūdingos kryptys, sutampančios su miesto panoramomis ir Jūros ribą žyminčiu horizontu. Aplink planuojamą kvartalą gausu rekreacinių teritorijų: Danės upė, upės slėnis, kalvelės, apaugusios medžių grupėmis, nedideli miškeliai. Visos šios erdvės gamtiškos, laukinės, bet savitai gražios. Ateityje upės slėnyje turėtų įsikurti istorinių vėjo malūnų ekspozicija, mažųjų laivelių prieplauka, pakrantės lauko sporto treniruoklių aikštynas. Planuojama, kad Bachmnao aikštė, įsiterpusi svarbių kelių sankirtoje, bus susirinkimų ir gyventojų švenčių vieta. Čia po truputį galės kurtis prekyba, gretimybėje įsikurs kavinukės, parduotuvėlės. Gyventi ir leisti laiką čia, pamėgs visi kurie atpažins šios vietovės amžiuose užkoduotą trauką.

Projekto rūšis Nauji projektai
Objekto tipas Individualių gyvenamųjų namų kvartalas
Gyvenvientė Klaipėda
Gatvė Liepų g.
Plotas m2 80 - 300
Sklypo plotas a 4 - 14
Projekto ID 60
Kaina: 5000 - 11000
 

 

B    ZONA

 

Sklypo Nr.

Plotas kv.m

Kaina EUR

1 aro kaina EUR

60

625

parduota

parduota

61

770

50000

6493,51

62

622

45000

7234,73

63

813

rezervuota

rezervuota

64

762

45000

5905,51

65

919

55000

5984,77

66

865

55000

6358,38

67

844

55000

6516,59

68

859

58000

6752,04

69

824

52000

6310,68

70

764

47500

6217,28

71

704

44000

6250,00

72

661

41600

6293,49

73

909

57000

6270,63

74

947

59600

6293,56

75

680

54000

7941,18

76

660

56000

8484,85

77

649

58400

8998,46

78

620

56000

9032,26

79

631

62800

9952,46

80

635

63500

10000,00

81

642

64300

10015,58

82

651

71000

10906,30

83

659

72000

10925,64

84

687

75000

10917,03

85

736

77300

10502,72

86

905

rezervuota

rezervuota

87

781

parduota

parduota

88

798

parduota

parduota

89

913

95000

10405,26

90

784

82000

10459,18

91

802

rezervuota

rezervuota

92

884

87200

9864,25

93

920

88000

9565,22

94

1021

92000

9010,77

95

1207

102000

8450,70

96

958

77000

8037,58

97

966

77000

7971,01

98

1335

113000

8464,42

99

1091

98000

8982,58

100

838

75400

8997,61

 

Jūratė

Mob. tel. +370 650 26045

Klauskite