Privatumo Politika

    Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.
    Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.
    UAB „NT Market“ vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

    1.    SĄVOKOS

    1.1.    Duomenų valdytojas – UAB „NT Market“ (toliau – Įmonė), juridinio asmens kodas 300647478, registracijos adresas Medelyno g. 32-4, Klaipėda.
    1.2.    Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Įmonė. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įmonės veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Įmonės interneto svetainėse, Facebook puslapyje ir pan. (toliau – Svetainė). Įmonė užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.
    1.3.    Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).
    1.4.    Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.
    1.5.    Slapukai (angl. – Cookies) – Įmonės interneto svetainėje naudojamos mažos tekstinės informacijos daleles, kurios yra automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame duomenų subjekto (interneto svetainės lankytojo) naudojamame įrenginyje. Slapukai naudojami su tikslu gerinti naršymo patirtį svetainės lankytojams, analizuoti svetainės lankytojų srautus bei elgesį interneto svetainėje.

    2.    ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

    2.1.    Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats. Duomenų subjektas kreipiasi į Įmonę, naudojasi Įmonės teikiamomis paslaugomis, dalyvauja žaidimuose, konkursuose, palieka komentarus, užduoda klausimus, prenumeruoja naujienlaiškius, kreipiasi į Įmonę prašant suteikti informaciją ir pan.
    2.2.    Asmens duomenys gaunami duomenų subjektui lankantis Įmonės svetainėje. Duomenų subjektas pildo joje esančias formas arba dėl kokios nors priežasties palieka savo kontaktinius duomenis ir pan.
    2.3.    Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių. Duomenys gaunami iš kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan.

    3.    ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

    3.1.    Pateikdamas duomenų subjektas Įmonei asmens duomenis sutinka, kad Įmonė naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdama paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi.
    3.2.    Asmens duomenis Įmonė tvarko šiais tikslais:

    3.2.1.    Įmonės veiklos užtikrinimo ir tęstinumo vykdymas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

    3.2.2.    Tarpininkavimo, susijusio su nekilnojamojo turto pardavimu, paslaugų teikimas, Įmonės skolininkų administravimas. Šiais tikslais tvarkomi šie duomenys:

    3.2.3.    Praktikos sutarčių vykdymas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

    3.2.4.    Užklausų, komentarų ir nusiskundimų administravimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

    3.2.5.    Pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos įgyvendinimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

    3.2.6.    Žaidimų, konkursų vykdymas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

    3.2.7.    Tiesioginė rinkodara. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

    3.2.8.    Kitais tikslais, kuriais Įmonė turi teisę tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Įmonės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Įmonę įpareigoja atitinkami teisės aktai.

    4.    SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

    4.1.     Įmonė interneto svetainėje naudoja slapukus su tikslu tobulinti ir gerinti svetainės lankytojų patirtį.
    4.2.     Įmonės interneto svetainėje gali būti naudojamos šios slapukų rūšys:
    4.2.1.    Techniniai (būtinieji) slapukai – padeda svetainės lankytojui rodyti svetainę ir jos turinį, padeda užtikrinti interneto svetainės funkcionalumą. Techniniai slapukai būtini tinkamam interneto svetainės funkcionalumui ir jų naudojimui svetainės lankytojo sutikimo nereikia.
    4.2.2.    Funkciniai slapukai – naudojami siekiant padėti svetainės lankytojui naudotis Įmonės interneto svetaine, prisiminti naršymo metu atliktus pasirinkimus ir pageidavimus. Funkciniai slapukai nėra būtini, kad interneto svetainė galėtų pilnai funkcionuoti, tačiau jie prideda funkcionalumo ir pagerina Jūsų naudojimosi Įmonės interneto svetaine patirtį.
    4.2.3.    Analitiniai slapukai – naudojami siekiant gauti informaciją apie tai, kaip svetainės lankytojai naudoja Įmonės interneto svetainę. Tai reikalinga tam, kad galėtumėme Įmonės interneto svetainę optimizuoti bei ją pagerinti. Analitinių slapukų pagalba galime rinkti duomenis apie jūsų peržiūrėtus internetinius puslapius, iš kurių puslapių atėjote, kokius el. laiškus atvėrėte ir į kuriuos sureagavote bei informaciją apie datą ir laiką. Tai taip pat reiškia, kad galime naudoti informaciją apie jus ir tai, kaip naudojate šią svetainę, pavyzdžiui, apsilankymo dažnumą, paspaudimų skaičių tam tikrame puslapyje, naudotus paieškos žodžius ir kt.
    4.2.4.    Komerciniai (tiksliniai arba reklaminiai) slapukai – naudojami siekiant pateikti suasmenintą reklama Įmonės interneto svetainės lankytojui. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis ir/ar paslaugomis.
    4.3.     Prieigą prie statistinių duomenų apie Įmonės svetainės lankytojus turi Įmonės darbuotojai, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą.
    4.4.     Prieigą prie techninių įrašų taip pat gali turėti Įmonės partneriai, kurie teikia Įmonės interneto svetainės turinio valdymo įrankius.
    4.5.     „Google Analytics“ įrankį suteikia JAV įmonė „Google Inc.“, tad ji taip pat turi prieigą prie „Google Analytics“ įrankiu surinktų statistinių duomenų. Šiam teikėjui taikomi sutartiniai bei teisės aktuose numatyti įpareigojimai užtikrinti privatumą.
    4.6.     Slapukais surinkti duomenys Įmonėje yra saugomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.
    4.7.     Išsamesnę informaciją apie slapukus galite rasti adresu: AllAboutCookies.org.
    4.8.    Jeigu nesutinkate, kad mes naudotumėme slapukus, Jūs turite galimybę pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus bei kontroliuoti slapukų kiekį. Naudingas nuorodas, kaip atsisakyti slapukų, rasite žemiau:
    •    Chrome naršyklei: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en;
    •    Firefox naršyklei: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies;
    •    Safari naršyklei: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac;
    •    Edge naršyklei: https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy.
    4.9.     Šiuo metu Įmonės interneto svetainėje naudojami žemiau nurodyti slapukai:

Slapuko pavadinimas

Slapuko tikslo aprašymas

Tiekėjas

Galiojimas

_fbp

Šis slapukas padės pristatyti mūsų reklamą žmonėms, kurie jau apsilankė mūsų svetainėje, kai jie yra „Facebook“ arba skaitmeninėje platformoje, kurią naudoja „Facebook“ reklama.

ntmarket.lt

3 mėnesiai

fr

„Facebook“ slapukas, kuris fiksuoja lankytojo elgesį svetainėje (daugiau informacijos apie slapuką https://www.facebook.com/policies/cookies/).

facebook.com

3 mėnesiai

_ga

Daugeliu atvejų šis slapukas naudojamas norint nustatyti unikalius puslapio lankytojus ir jis atnaujinamas kiekvieno puslapio rodinyje. Be to, šiam slapukui suteikiamas unikalus identifikatorius, kurį „Google Analytics" naudoja siekiant užtikrinti slapuko galiojimą ir prieinamumą kaip papildomą saugumo priemonę.

ntmarket.lt

2 metai

_gid

Šis slapukas naudojamas „Google Analytics" siekiant atskirti vartotojus.

ntmarket.lt

1 diena

php-console-server

 

www.ntmarket.lt

sesija

_gat

Šis slapukas naudojamas „Google Analytics" siekiant riboti užklausų dažnumą.

ntmarket.lt

1 minutė

 

    5.    SOCIALINIŲ TINKLŲ NAUDOJIMAS

    5.1.    Visą informaciją, kurią pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja atitinkamo socialinio tinklo valdytojas.
    5.2.    Šiuo metu mūsų Įmonė turi paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation;
    5.3.    Šiuo metu mūsų Įmonė turi paskyrą socialiniame tinkle „Instagram“, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://help.instagram.com/519522125107875;
    5.4.    Šiuo metu mūsų Įmonė turi paskyrą socialiniame tinkle „LinkedIn“, kurio privatumo politika yra pasiekiama adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
    5.5.    Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

    6.    ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

    6.1.    Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.
    6.2.    Įmonė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įmonei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įmonės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.
    6.3.    Įmonė taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.
    6.4.    Įmonė garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.

    7.    NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

    7.1.    Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Įmonės svetainę. Jei asmuo yra jaunesnis negu 14 metų, siekiant pasinaudoti Įmonės paslaugomis, prieš pateikiant asmeninę informaciją yra privaloma pateikti vieno iš atstovo (tėvo, motinos, globėjo (-os)) rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

    8.    ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

    8.1.    Įmonės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įmonės informacinėse sistemose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.
    8.2.    Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Įmonės paslaugų, tačiau Įmonė ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

    9.    DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

    9.1.    Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą.
    9.2.    Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis.
    9.3.    Teisė reikalauti ištaisyti duomenis.
    9.4.    Teisė reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.
    9.5.    Teisė apriboti duomenų tvarkymą.
    9.6.    Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.
    9.7.    Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.
    9.8.    Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.
    9.9.    Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
    10.    Įmonė privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti pirmiau nurodytas Duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, duomenų subjekto ar kitu asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

    11.    DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

    11.1.    Duomenų subjektas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Įmonę:
    11.1.1.    teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: info@ntmarket.lt;
    11.1.2.    žodžiu – telefonu: +370 699 86075;
    11.1.3.    raštu – adresu: Medelyno g. 32-4, Klaipėda.
    11.2.    Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Įmonė, gavusi duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti duomenų subjekto tapatybę.
    11.3.    Įmonės atsakymas duomenų subjektui suteikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

    12.    DUOMENŲ SUBJEKTO ATSAKOMYBĖ

    12.1.    Duomenų subjektas turi:
    12.1.1.    informuoti Įmonę apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įmonei svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją;
    12.1.2.    pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Įmonė galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

    13.    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    13.1.    Perduodamas Įmonei asmens duomenis, duomenų subjektas sutinka su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.
    13.2.    Plėtojant ir tobulinant Įmonės veiklą, Įmonė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Įmonė turi teisę vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje www.ntmarket.lt.
    13.3.    Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinėje svetainėje www.ntmarket.lt.